HỘI THẢO: “GIÁO DỤC QUẢN TRỊ CẢM XÚC CHO TRẺ – KỸ NĂNG CỦA CÔNG DÂN TOÀN CẦU” tại Triển lãm Giáo dục Quốc tế RL GROUP

Lần đầu tiên, nhân dịp Lễ Quốc tế Thiếu nhi(01/06) Yoga Planet phối hợp với Tổ chức RL Group để thực hiện Hội thảo tại Triển Lãm Giáo Dục Quốc…

Continue Reading HỘI THẢO: “GIÁO DỤC QUẢN TRỊ CẢM XÚC CHO TRẺ – KỸ NĂNG CỦA CÔNG DÂN TOÀN CẦU” tại Triển lãm Giáo dục Quốc tế RL GROUP