Yoga Kể Chuyện giới thiệu 3 Chuyên gia của Yoga Planet sẽ có mặt trong Khóa đào tạo Giáo viên Yoga Kể Chuyện dành cho Trẻ em tại Đà Nẵng ! 
Chia sẻ Tri thức và Kỹ năng: Cùng chuyên gia của Khoá Đào tạo Giáo viên Yoga Kể Chuyện​ cho Trẻ em tại Vườn Nghệ thuật Dế Mèn​

Yoga Kể Chuyện giới thiệu 3 Chuyên gia của Yoga Planet sẽ có mặt trong Khóa đào tạo Giáo viên Yoga Kể Chuyện dành cho Trẻ em tại Đà Nẵng ! 

Yoga Planet của Khóa đào tạo Giáo Viên Yoga Kể Chuyện dành cho Trẻ em năm 2023 tại Đà Nẵng !     Cô Vũ Thị Kiều Oanh  - Nhà Đồng…

Continue Reading Yoga Kể Chuyện giới thiệu 3 Chuyên gia của Yoga Planet sẽ có mặt trong Khóa đào tạo Giáo viên Yoga Kể Chuyện dành cho Trẻ em tại Đà Nẵng ! 
HÀNH TRÌNH HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN 2023: LỄ KÝ KẾT GIỮA YOGA PLANET VÀ HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON ANGELS HOUSE PRESCHOOL
Lễ Ký Kết giữa Yoga Planet và Angels House Preschool

HÀNH TRÌNH HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN 2023: LỄ KÝ KẾT GIỮA YOGA PLANET VÀ HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON ANGELS HOUSE PRESCHOOL

Hành Trình Đồng hành và Phát triển : Lễ Ký Kết giữa Yoga Planet và Angels House Preschool   Ngày 24/09/2023, buổi lễ ký kết sự hợp tác giữa Yoga…

Continue Reading HÀNH TRÌNH HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN 2023: LỄ KÝ KẾT GIỮA YOGA PLANET VÀ HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON ANGELS HOUSE PRESCHOOL
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA KỂ CHUYỆN DÀNH CHO TRẺ EM 2023:“GIẢI MÔ LÝ DO TẠI SAO YOGA PLANET LỰA CHỌN VƯỜN NGHỆ THUẬT DẾ MÈN LÀ NƠI ĐẦU TIÊN DIỄN RA
Yoga Planet lựa chọn Vườn Nghệ Thuật Dế Mèn là nơi diễn ra Khóa đào tạo giáo viên Yoga Kể Chuyện dành cho Trẻ em

KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA KỂ CHUYỆN DÀNH CHO TRẺ EM 2023:“GIẢI MÔ LÝ DO TẠI SAO YOGA PLANET LỰA CHỌN VƯỜN NGHỆ THUẬT DẾ MÈN LÀ NƠI ĐẦU TIÊN DIỄN RA

Khám phá lý do tại sao Yoga Planet lựa chọn Vườn Nghệ Thuật Dế Mèn là nơi diễn ra Khóa đào tạo giáo viên Yoga Kể Chuyện dành cho Trẻ…

Continue Reading KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA KỂ CHUYỆN DÀNH CHO TRẺ EM 2023:“GIẢI MÔ LÝ DO TẠI SAO YOGA PLANET LỰA CHỌN VƯỜN NGHỆ THUẬT DẾ MÈN LÀ NƠI ĐẦU TIÊN DIỄN RA