Trang chủ

LỚP HỌC YOGA KỂ CHUYỆN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Với nhiều hoạt động học tập kết hợp với vui chơi.

Cải thiện
phát triển thể chất

Kích thích
các giác quan

Phát triển
trí tưởng tượng

Nuôi dưỡng
sự sáng tạo

Xây dựng
sự nhận thức

Thúc đẩy
tương tác xã hội

Yoga kể chuyện - yoga trẻ em tại trường học

YOGA KỂ CHUYỆN LÀ GÌ?