THÔNG TIN SỰ KIỆN 

Thời gian: 8:30-11:30AM thứ Bảy, ngày 18/06/2022    

Địa điểm: Dreamspace, 21 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM 

Trong giáo dục và đào tạo, sáng tạo và thích ứng là những yếu tố cốt lõi giúp phát triển năng lực sáng tạo và khả năng thích nghi của người dạy, người học. Ở nhiều nước trên thế giới, các nội dung giáo dục sáng tạo và thích ứng đã được áp dụng trong các nhà trường từ nhà trẻ tới sau đại học với nhiều hình thức giáo dục được áp dụng rất phong phú.  

Với mong muốn giáo dục nước ta trong thời kỳ mới, người dạy và người học trong mọi ngành học, bậc học nói chung và giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học nói riêng cũng phải có sáng tạo và thích ứng, tạo điều kiện cụ thể để trẻ em có môi trường học tập tích cực, hạn chế thiệt thòi đối với trẻ, nhất là quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.  

Yoga Planet trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, Nhà giáo dục mầm non và tiểu học đến tham dự buổi hội thảo giáo dục lần này để cùng đổi mới hoạt động chuyên môn trong nhà trường; vận dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới phù hợp với thực tiễn Việt Nam để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt là trong bộ môn Yoga Kể chuyện cho trẻ em tại trường học. 

Leave a Reply