HỘI THẢO GIÁO DỤC “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG MẦM NON PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC Ở TRẺ”
Hội thảo Giáo dục: "Xây dựng môi trường mầm non phát triển trí thông minh cảm xúc ở trẻ"

HỘI THẢO GIÁO DỤC “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG MẦM NON PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC Ở TRẺ”

Ở giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, trẻ bắt đầu hình thành những cảm xúc. Tùy theo sự phát triển của mỗi trẻ mà những cảm xúc đó có…

Continue Reading HỘI THẢO GIÁO DỤC “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG MẦM NON PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC Ở TRẺ”
HỘI THẢO GIÁO DỤC “VẬN ĐỘNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRÍ NÃO CỦA TRẺ”
hội thảo “Vận động và Những ảnh hưởng đến trí não của trẻ”

HỘI THẢO GIÁO DỤC “VẬN ĐỘNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRÍ NÃO CỦA TRẺ”

Khi xã hội phát triển, vận động của trẻ không chỉ dừng lại ở những hoạt động chạy nhảy, thể thao đơn thuần. Mà quan trọng hơn hết, vận động…

Continue Reading HỘI THẢO GIÁO DỤC “VẬN ĐỘNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRÍ NÃO CỦA TRẺ”