CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP GIÁO VIÊN YOGA KỂ CHUYỆN – DÀNH CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ NGHỀ GIÁO VÀ BỘ MÔN YOGA TẠI TP.HCM

Cơ hội trở thành Giáo viên Yoga Kể chuyện tại các trường tư thục, quốc tế hàng đầu tại TP.HCM! 🎯 Thời gian:  8:00 – 12:00, Thứ Bảy, 15/10/2022 21…

Continue Reading CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP GIÁO VIÊN YOGA KỂ CHUYỆN – DÀNH CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ NGHỀ GIÁO VÀ BỘ MÔN YOGA TẠI TP.HCM