HỘI THẢO GIÁO DỤC “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG MẦM NON PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC Ở TRẺ”

Ở giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, trẻ bắt đầu hình thành những cảm xúc. Tùy theo sự phát triển của mỗi trẻ mà những cảm xúc đó có mức độ đa dạng hay phức tạp khác nhau, nhưng đều có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành tính cách của trẻ về sau.

Chính vì vậy, trong giai đoạn này, việc hướng dẫn trẻ hiểu, làm chủ và kiểm soát cảm xúc là tiền đề quan trọng để nuôi dưỡng trí thông minh cảm xúc cho trẻ. Vấn đề này không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của phụ huynh, mà còn là sự chung tay từ phía nhà trường nơi trẻ học tập, vui chơi trong những năm tháng đầu đời.

Yoga Planet trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, Cán bộ quản lý giáo dục mầm non đến tham dự buổi hội thảo giáo dục “Xây dựng môi trường mầm non phát triển trí thông minh cảm xúc ở trẻ” với mục tiêu nhấn mạnh tầm quan trọng của trí thông minh cảm xúc và cách vận dụng nó vào chương trình học của trẻ tại trường.

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

viber_image_2021-03-18_15-33-26

Diễn giả: ThS. Chiêu Anh

Chuyên gia giáo dục trẻ em tuổi đầu đời từ 0 đến 6 tuổi
Nhà phát triển các dự án Giáo dục Cảm xúc Xã hội cho trường học và gia đình

Nội dung chương trình:

Phần 1: Trí thông minh cảm xúc ở gia đoạn giáo dục toàn diện đầu đời (Lý thuyết & Thực hành)

  • Quan điểm giáo dục phát triển toàn diện trong giai đoạn đầu đời (0-6 tuổi), mà trí thông minh cảm xúc là một cấu phần quan trọng
  • Định nghĩa trí thông minh cảm xúc, mối liên hệ của nó trong giáo dục và những nghiên cứu tâm lý học trong lĩnh vực này.

Phần 2: Mối liên hệ giữa trí thông minh cảm xúc và trí thông minh nhận thức (Lý thuyết & Thực hành)

  • Làm rõ vai trò của trí thông minh cảm xúc ở môi trường mầm non.
  • Những đóng góp của trí thông minh cảm xúc trong việc thiết lập một môi trường an toàn, lành mạnh cho các hoạt động phát triển nhận thức.

Phần 3: Thiết lập môi trường mầm non giàu chất liệu phát triển trí thông minh cảm xúc

  • Những cách thức gợi ý để thiết lập môi trường học giàu chất liệu phát triển trí thông minh cảm xúc.
  • Gợi ý về vai trò của giáo viên và việc thực hành.
  • Gợi ý về việc triển khai chương trình đào tạo giáo viên, giáo án dạy học sinh.

Đăng ký thông tin tham dự hội thảo ngay bên dưới