VIẾT TIẾP HÀNH TRÌNH “TRẢI NGHIỆM YOGA KỂ CHUYỆN – GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ CHO GIÁO DỤC TỈNH THỨC” TẠI HẢI PHÒNG

Sáng ngày 16/08/2022, Hội thảo “Trải nghiệm Yoga Kể chuyện – Giải pháp đột phá cho giáo dục tỉnh thức” đã diễn ra thành công trong không khí vui vẻ,…

Continue Reading VIẾT TIẾP HÀNH TRÌNH “TRẢI NGHIỆM YOGA KỂ CHUYỆN – GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ CHO GIÁO DỤC TỈNH THỨC” TẠI HẢI PHÒNG